Tovar v akcii

bežná cena 12 949,20 €
naša cena s dph 8 520,00 €
naša cena s dph 5 760,00 €

Najpredávanejší

naša cena s dph 334,00 €

INFO » Nákupné podmienky
Nákupné podmienky

Práva a povinnosti predávajúceho:

1. Predávajúci má povinnosť vybaviť objednávku a odoslať objednaný tovar na adresu v tejto objednávke uvedenú do desiatich pracovných dní od prijatia objednávky; v prípade platby vopred na účet do ôsmich pracovných dní od prijatia platby. Ak nebude možné tovar v tomto termíne expedovať, oznámi to predávajúci zákazníkovi na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, pokiaľ sú objednávacie údaje neúplné či vzbudzujú pochybnosť o skutočnom úmysle zákazníka objednať tovar. O tomto odmietnutí zašle informáciu na e-mailovú adresu zákazníka.

2. Pokiaľ kupujúci uplatní nárok na vrátenie tovaru (odstúpenie od Kúpnej zmluvy) podľa zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, predávajúci vráti čiastku zaplatenú zákazníkom za vrátený tovar do pätnástich pracovných dní od doručenia vráteného tovaru na adresu predávajúceho a od odstúpenia od zmluvy (§12 ods.4). Každý zákazník môže vrátiť výrobok do 7 dní bez udania dôvodu avšak musí spĺňať nasledujúce náležitosti: výrobok musí byť kompletný, so všetkou dokumentáciou k nemu prislúchajúcou, nepoužitý, v originálnom balení a nepoškodený alebo inak znehodnotený a nesmie mať porušený a poškodený obal.

3. V prípade obchodov uskutočnených podľa Obchodného zákonníka predávajúci nevracia čiastku za prepravné náklady.

4. Predávajúci sa zaväzuje osobné údaje, ktoré mu poskytol kupujúci, neposkytovať žiadnym tretím osobám. Na žiadosť zákazníka predávajúci údaje vymaže z databázy zákazníkov. Okrem údajov, ktoré slúžia k účtovnej a daňovej evidencii, ktorú predávajúci zo zákona vedie, prípadne pre výskumné a študijné účely.

Práva a povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci sa zaväzuje odobrať záväzne objednaný a zaslaný tovar a zaplatiť celkovú cenu za objednaný tovar a prípadné ďalšie poplatky (prepravné náklady) uvedené v záväznej objednávke.

2. Kupujúci uvedie správne a pravdivo údaje potrebné k vybaveniu objednávky.

3. Na základe zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji má spotrebiteľ právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodov do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru, s výnimkou tovarov, u ktorých bol porušený obal alebo došlo k ich použitiu.

4. V prípade obchodov uskutočnených podľa Obchodného zákonníka predávajúci nevracia čiastku za poštovné, balné a dobierkový príplatok.

5. Kupujúcemu tým vyvstáva nárok na vrátenie čiastky za zaplatený tovar.

6. Vrátený tovar musí byť vrátený kompletný, so všetkou dokumentáciou k nemu prislúchajúcou a nesmie byť poškodený alebo inak znehodnotený a nesmie mať porušený alebo poškodený obal.

Pokiaľ nie je uvedené inak riadi sa záväzkový vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim podľa nasledovných zákonov: Zákon č.531/1991 Zb. Obchodný zákonník, Zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a Zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník platný v čase zaslania záväznej objednávky a následného uskutočnenia obchodu medzi predávajúcim a kupujúcim.

ZjE1ODNjM