Tovar v akcii

Najpredávanejší

naša cena s dph 334,00 €

INFO » Reklamačné podmienky
Reklamačný poriadok

Záruka:

Pri uplatňovaní záručných podmienok odberateľ postupuje podľa pokynov výrobcu, resp. importéra. Záručný list je súčasťou dodávky každého zariadenia, pre ktorý ho výrobca, alebo importér vystavil. Pre uplatňovanie záruky príslušenstva je postačujúci doklad o zaplatení.

U plynových kotlov všeobecne platí zásada, že reklamáciu vybavuje oprávnená osoba - servisný technik ( s oprávnením vydaným výrobcom, resp. importérom), ktorý zariadenie - kotol uvádza do prevádzky! V prípade, že kotol uvedie do prevádzky ktokoľvek iný okrem oprávnenej osoby, kupujúci stráca nárok na uplatnenie záruky.

Reklamovanie vád na tovare, ktoré sa vyskytnú pri používaní:

Oznámenie o zistených vadách musí kupujúci urobiť písomne (e-mailom) do 3 dní od prevzatia tovaru alebo okamžite od zistenia vady pri používaní výrobku. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené vady. Popísať, o aké vady sa jedná a ako sa prejavujú. Ak bolo oznámenie zaslané e-mailom, musí byť následne zaslané aj písomné oznámenie kupujúcim do sídla predávajúceho. Kupujúci sa musí bezodkladne pozdržať všetkého konania, ktoré by mohlo privodiť ďalšiu škodu na výrobku alebo by mohlo viesť k nemožnosti zistenia príčiny poruchy.

K reklamácii je nutné predložiť kópiu faktúry a doklad o dodaní a zaplatení tovaru, ktorého vady sú reklamované.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky výrobkov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, taktiež ako i za škody spôsobené neodbornou alebo chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Predávajúci sa zaväzuje informovať zákazníka najneskôr do 3 dní od obdržania reklamácie, o spôsobe akým bude reklamácia vybavovaná. Zákonom stanovená doba na vybavenie reklamácie sa predlžuje o doby nevyhnutné na zaslanie/doručenie poškodeného/náhradného tovaru od/k zákazníkovi alebo od/k predávajúcemu.

Reklamácia - vrátenie zásielok:

Vrátenie zásielok bez udania dôvodu:

Pokiaľ spotrebiteľ uplatní nárok na vrátenie tovaru (odstúpenie od Kúpnej zmluvy) podľa zákona č. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, predávajúci vráti čiastku zaplatenú zákazníkom za vrátený tovar do pätnástich pracovných dní od doručenia vráteného tovaru na adresu predávajúceho a písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy. Spotrebiteľ môže vrátiť výrobok do 7 dní bez udania dôvodu avšak musí spĺňať nasledujúce náležitosti: výrobok musí byť kompletný, so všetkou dokumentáciu k nemu prislúchajúcou, nepoužitý, v originálnom balení a nepoškodený alebo inak znehodnotený a nesmie mať porušený obal.

Reklamácie akosti tovaru:

Reklamácie akosti sú v prípade zavinenia dodávateľom riešené výmenou zlého tovaru za nové.

 
ZDU3NmM3Y