Hybridné vykurovanie

09.03.2022

Hybridný systém vykurovania

Čo to je hybridný systém vykurovania, ako pracuje? Tento pojem sa aktuálne používa hlavne v spojení s tepelným čerpadlom. Hybridný systém s tepelným čerpadlom sa nazýva aj bivalentý systém. To znamená, že na vykurovanie sú použité dva rôzne zdroje tepla. Tepelné čerpadlo sa väčšinou kombinuje s plynovým (alebo elektrickým) kotlom.

TCkotol

Hybridný systém vykurovania dokáže sám automaticky rozoznať, ktorý zdroj má aktuálne použiť. V prípade, že rozdiel medzi vonkajšou a požadovanou vnútornou teplotou nie je veľký, vtedy tepelné čerpadlo pracuje efektívne. Ak sa však tento teplotný rozdiel výrazne zvýši, potom vykurovanie prevezme plynový kotol. Takáto kombinácia má zmysel pri použití tepelného čerpadla typu vzduch – voda. Z pohľadu princípu je jedno, či sa jedná o tepelné čerpadlo splitové alebo monoblokové. Avšak z hľadiska jednoduchosti technického riešenia považujem za výhodnejšiu kombináciu s tepelným čerpadlom monoblokovým.

Za výhodu tohto riešenia považujem aj to, že nielen optimálne využívame jednotlivé zdroje energie v ich optimálnom režime, ale tepelné čerpadlo nemusíme dimenzovať na 100 či 90 percent tepelných strát objektu, ale stačí na cca 50%. Z čoho nám vychádza menšie a lacnejšie tepelné čerpadlo, ktorého kompresor bude po celú svoju prevádzku pracovať v takmer optimálnom režime, čo má priaznivý vplyv na jeho životnosť.

Pre hybridné systémy sú určené napríklad tieto tepelné čerpadlá.

ZDI1NTA