Monoblokové TČ umiestnené v exteriéri (mimo domu)

07.09.2020

Monoblokové TČ umiestnené v exteriéri (mimo domu)

Pri tomto type má uzavretý chladivový okruh iba vo vonkajšej jednotke. Tá je umiestnená v exteréri a je prepojená rúrkami s vykurovacou vodou (eventuálne s nemrznúcou zmesou) s vnútornou hydraulickou jednotkou v technickej miestnosti v interiéri.

Vonkajšia jednotka býva umiestnená vedľa domu na samostatnom základe alebo na konzolách na vonkajšej stene domu alebo na plochej streche domu.

Vnútorná časť býva umiestnená v interiéri  na stene technickej miestnosti alebo ako kompaktná stacionárna jednotka s integrovaným ohrievačom teplej vody v technickej miestnosti.

PLUSY:

  • Pre inštaláciu monoblokových TČ nie je potrebná odborná chladiarenska firma
  • Menšie nároky na priestor v interiéri v porovnaní s interiérovým monoblokom

MÍNUSY:

  • O niečo vyššia obstarávacia cena ako pri splitoch

Príprava teplej vody prostredníctvom TČ môže byť v externom zásobníkovom ohrievači obvykle s objemom 250 – 300 litrov a veľkou teplovýmennou plochou, ktorý býva umiestnený v technickej miestnosti pri vnútornej jednotke. Druhá možnosť (priestorovo úspornejšia) je kompaktná vykurovacia centrála, kde v jednej skrini je umiestnená vnútorná jednotka, zásobníkový ohrievač objemu cca 200 litrov, regulácia i potrebné príslušenstvo.

 

ODg3ZT