Oplatí sa tepelné čerpadlo?

15.10.2017

Oplatí sa tepelné čerpadlo?

Už niekoľko rokov sa stretávame s otázkou klientov "oplatí sa mi investícia do tepelného čerpadla?". Jednoznačná univerzálna odpoveď neexistuje. Avšak skúsme sa pozrieť na situáciu, že sa jedná o novostavbu. V súčasnosti sa najčastejšie stretávame s projektami bungalovov s vykurovanou plochou cca 100 - 120 m2. Uvažujme pre naše posúdenie teda bungalov s plochou 120 m2. Dovolíme si ako vzor použiť bungalov od firmy Euroline.

Pri použití aktuálnych stavebných materiáloch a zohľadnení aktuálne platných noriem, môžeme odhadnúť tepelné straty takéhoto objektu na 4 kW. Potom ročná potreba tepla na vykurovanie bude cca 8,5 MWh. Zároveň uvažujme, že v ňom bude bývať 4-členná rodina. Na prípravu teplej vody budeme ročne potrebovať cca 3,5 MWh energie. Spolu na vykurovanie a prípravu teplej vody to teda bude 12 MWh.

Ak by sme ako zdroj tepla použili plynový kotol, potom by náklady na vykurovanie a prípravu teplej vody ročne boli 600 €. Uvažujme investičný náklad do plynového kotla so zásobníkovým ohrievačom teplej vody, komína a prípojky plynu 4.000 €. Pri 10-ročnej prevádzke, bude suma investičných a prevádzkových nákladov 10.000 €

Ak by sme použili elektrokotol so sadzbou DD5, ročná prevádzka by bola 1080 €. Uvažujme investičný náklad do elektorokotla so zásobníkovým ohrievačom teplej vody 1.200 €. Pri 10-ročnej prevádzke, bude suma investičných a prevádzkových nákladov 12.000 €

Ak by sme použili tepelné čerpadlo s priemerným ročným COP 3, pri sadzbe DD6 by ročné náklady na vykurovanie a prípravu teplej vody boli 360 €. Uvažujme investičný náklad do tepelného čerpadla so zásobníkovým ohrievačom teplej vody 7.000 €. Pri 10-ročnej prevádzke, bude suma investičných a prevádzkových nákladov 10.600 €.

Z vyššie uvedených čísel vyplýva, že ak máme na pozemok privedený zemný plyn, je toto riešenie v porovnaní s tepelným čerpadlom o niečo výhodnejšie. Ak však budeme uvažovať aj s tým, že prostredníctvom tepelného čerpadla môžeme v lete aj chladiť, situácia sa mení.

Ak však zemný plyn nie je k dispozícii, potom si vyberáme medzi elektrokotlom a tepelným čerpadlom. Tam už naše porovnanie hovorí v prospech tepelného čerpadla (ktoré nám ako benefit ponúka aj možnosť chladenia).

NDdlMWY