Ako vybrať tepelné čerpadlo

07.09.2020

Ako vybrať tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktorým získavame tepelnú energiu na vykurovanie a prípravu teplej vody z okolitého prostredia – zo vzduchu, z vody či zo zeme.

Najmenšie nároky na investíciu majú tepelné čerpadlá vzduch – voda. Nie všade je k dispozícii zdroj vody pre tepelné čerpadlo voda - voda, či priestor na vrty alebo zemný kolektor pre tepelné čerpadlo zem – voda. Vzduch je však všade. Zadarmo (zatiaľ, človek nikdy nevie, čo nám tí hore zdania), neobmedzene a bez akýchkoľvek vybavovačiek. Ďalej sa teda budeme venovať len tepelným čerpadlám (TČ) vzduch – voda.

V ponuke sú v princípe 3 druhy TČ vzduch – voda:

  1. Splitové TČ – vonkajšia jednotka v exteréri je prepojená chladivom s vnútornou jednotkou v interiéri
  2. Monoblok umiestnený v exteriéri (mimo domu)
  3. Monoblok umiestnený v interiéri (v dome)

Obvykle súčasťou býva integrovaný elektrokotol, ktorý pomáha TČ v extrémne chladných dňoch. Aj z tohto dôvodu i z dôvodu ochrany kompresora v prechodnom období sa výkon dimenzuje cca na 80 – 90 % tepelných strát domu. Ten zvyšok pár dní v roku potom doplní výkon elektrokotla. Ideálne riešenia neexistujú, sú len riešenia, ktoré sú vhodné pre konkrétne podmienky, konkrétny dom, konkrétne nároky užívateľa. Najlepšie je, poradiť sa s odborníkmi. Avšak základné plusy a mínusy jednotlivých riešení si môžeme v pár bodoch uviesť v nasledovných blogoch.

 

M2Q1ZmUz