Zónová regulácia a podlahové vykurovanie

29.10.2017

Zónová regulácia a podlahové vykurovanie

Čoraz častejšie sa pri projektoch vykurovania novostavieb rodinných domov stretávame s požiadavkou stavebníka na zónovú reguláciu. Na webe sa dočítali, aká je to výborná vec, regulovať každú miestnosť v dome zvlášť. Súhlasíme do momentu, kým sa jedná o vykurovanie radiátormi, vykurovanie väčšieho a staršieho domu a každý radiátor je vybavený programovateľnou termostatickou hlavicou.

My sa však teraz chceme venovať novostavbám. Najčastejšie sa v súčasnosti stretávame s bungalovmi alebo podkrovnými domami s vykurovanou plochou 120 – 180 m2. A tieto novostavby bývajú vykurované väčšinou podlahovým vykurovaním.

A tu sa stretávame s otázkou. Má vôbec význam regulovať podlahové vykurovanie na základe snímania vnútornej teploty priestorovým termostatom? Ak si uvedomíme, že podlahové vykurovanie má veľa výhod, avšak aj jednu nevýhodu – veľkú zotrvačnosť, odpoveď na našu otázku je „nie“.

Ak chceme jednotlivé miestnosti v dome regulovať počas dňa podľa rôznych časových programov a máme podlahové vykurovanie, musíme do každej miestnosti osadiť snímač priestorovej teploty a na rozdeľovači podlahového vykurovania príslušný okruh vybaviť regulačným prvkom (solenoidom a lebo servopohonom). A to celé musí zastrešovať nejaká regulácia, ktorá to všetko bude organizovať. Z toho nám vyplýva zvýšená investícia do vykurovania. Poviem si, veď sa to oplatí, lebo ušetríme.

Uvažujem štandardnú novostavbu s tepelnými stratami 6 kW, s výpočtovou vonkajšou teplotou -13˚C. Uvažujme, že priemernú izbovú teplotu máme 20˚C. Podľa STN 383350 bude ročná potreba tepla 49 GJ. Ak si povieme, že zónová regulácia nám v priemere 12 hodín denne zníži teplotu jednotlivých zón o odporúčané 3˚C, teda na 17˚C, potom rovnakým výpočtom zrátame, že ročná spotreba tepla sa nám zníži na 46,5 GJ. Ušetríme teda 49 – 46,5 = 2,5 GJ tj. 695 kWh.

Ak vykurujeme plynom, ročná úspora bude 695 x 0,05 € = 35 €. Ak vykurujeme tepelným čerpadlom, potom ročná úspora bude 695 x 0,035 € = 25 €.

Odpoveď na otázku, či sa investícia do zónovej regulácie pri uvedených úsporách oplatí, si dá každý stavebník sám. A ešte treba zvážiť jednu vec. Čím zložitejší systém, čím zložitejšia regulácia, tým väčšia pravdepodobnosť problémov.

YTJiOWI